top of page
Search
  • ד"ר חוה ארליך

חידוש תשתיות ברחובות "חיים" בערים

אני אוהבת תשתיות. כן כן, מין תחביב מוזר כזה. אוהבת להסתכל על חפירות, לעקוב אחרי שלבים בהקמה של גשרים. אני מתרגשת מחפירות להנחת צנרת ביוב חדשה, מנסה להבין מורכבות של פרוייקט בניה שהולך ומוקם בפינת הרחוב. האם גם אתם עברתם פעם ליד חפירה בכביש לצורך הנחת צנרת ברחוב עירוני? עצרתם להסתכל פנימה? לאדם שאינו עוסק בתחום, זה לפעמים נראה משונה או אפילו מרגיז, כשהעירייה פותחת כביש כאילו סתם באמצע היום, מבצעת עבודות שונות, סוגרת וסוללת מחדש ולאחר כחודש פותחת שוב את הכביש שזה עתה ניסלל... העבודות גורמות לפקק מקומי, לאבק ולרעש, ולאחר מכן נדרשת עבודה רבה להחזיר את המצב לקדמותו ולשקם את המדרכות והגדרות.

"תשתיות" הוא שם כולל למערכות שונות התומכות ומאפשרות את החיים בעיר. מערכות אלה כוללות ראשית את הדרכים, המדרכות והמסילות. בתת הקרקע קיימות צנרות שונות כגון צנרת מים, ביוב, ניקוז, מערכות אנרגיה ותקשורת כגון חשמל, גז, כבלים וסיבים אופטיים. המערכות האלה מתוחזקות ומוחלפות בחלקים במשך שנים רבות. הצנרות, העמודים, השוחות והתעלות השונות נערמות מעל הקרקע ובתת הקרקע זו על גבי זו והמערכת כולה הופכת מורכבת למדי. מרבית התשתיות בשטח העירוני מונחות בתוך תוואי הדרכים והמדרכות. כל שינוי או התאמה במיקום הדרכים, הרחבתן או אפילו חידושן מחייב בדיקה יסודית של תוואי התשתיות הקיימות מתחתן או בסמוך אליהן, הן במהלך התכנון והן במהלך הביצוע.

מעבר ל"הצטברות" התשתיות עם השנים ולמידע החסר לגבי מיקומן המדוייק, נדרשים מקבלי ההחלטות לקחת בחשבון את הגידול באוכלוסיה הקיימת והמתוכננת, ומה יידרש כדי להערך לכך. בדרך כלל קשה לבצע חידוש או הקמה הדרגתית של תשתית, וכשמבצעים קווים חדשים רצוי לקחת בחשבון צרכים עתידיים לטווח די משמעותי. כך יוצא, שלפעמים מבוצעות עבודות בהיקפים שאינם פרופורציוניים לקצב הפיתוח, ומבחינה זו מכבידות על תקציבים עירוניים.

קשה לחדש תשתיות ברחובות "חיים", אולם התחדשות עירונית בהיקפים משמעותיים מחייבת חידוש תשתיות מסיבי והרשויות צריכות להערך לכך.1 view0 comments

Comments


bottom of page